Just nu

Produktion

30.28 kW

Förbrukning

0 W

Köper från nät

0 W

Översikt

Energi idag

644.5 kWh

Energi denna månad

12.41 MWh

Total energi

215.11 MWh

Total inkomst

226396 kr

Senaste veckan

  • Effektproduktion W

  • Energiproduktion wh

Miljöfördelar

Sparade koldioxidutsläpp

84 324,74 kg

Motsvarar planterade träd

281,79 st

Motsvarar tända glödlampor

651 830,27 st/dag