Just nu

Produktion

68.3 kW

Förbrukning

0 W

Köper från nät

0 W

Översikt

Energi idag

93.82 kWh

Energi denna månad

18.74 MWh

Total energi

254.76 MWh

Total inkomst

0 kr

Senaste veckan

  • Effektproduktion W

  • Energiproduktion wh

Miljöfördelar

Sparade koldioxidutsläpp

99 865,79 kg

Motsvarar planterade träd

333,72 st

Motsvarar tända glödlampor

771 962,59 st/dag