Just nu

Produktion

135.62 kW

Förbrukning

0 W

Köper från nät

0 W

Översikt

Energi idag

515.78 kWh

Energi denna månad

9.96 MWh

Total energi

141.81 MWh

Total inkomst

0 kr

Senaste veckan

  • Effektproduktion W

  • Energiproduktion wh

Miljöfördelar

Sparade koldioxidutsläpp

55 590,96 kg

Motsvarar planterade träd

185,77 st

Motsvarar tända glödlampor

429 718,14 st/dag